O nama

Bavimo se izradom projektne dokumentacije neophodne za pribavljenje Građevinskih dozvola, Rešenja o odobrenju za izvođenje radova kao i revizijom i Tehničkom kontrolom projekata .

Pružamo usluge izrade Elaborata energetske efikasnosti, Projekata za ozakonjenje objekata, Projekata reklamnih panoa, Projekata letnjih bašti, izradom Predmera i predračuna za potrebe Tenderske dokumentacije i za druge svrhe itd.